اخبار و مقالات

سیستم هوشومند گلخانه
۱۳۹۷-۰۷-۲۳

سیستم هوشومند گلخانه

ایستگاه های هواشناسی و اندازه گیری ، گلخانه هوشمند

ایستگاه هواشناسی شرایط اقلیمی بیرون گلخانه را ثبت می کند و ایستگاه اندازه گیری عوامل تاثیرگذار بر اقلیم درون گلخانه. در سیستم گلخانه هوشمند موارد قابل ثبت عبارتند از:

[

نور

[

سرعت وزش باد

[

باران

[

دما

[

جهت وزش باد

[

رطوبت

ایستگاه هواشناسی گلخانه هوشمند
سیستم کلخانه هوشمند ساتراپ

اجرای تنظیمات جدید

کنترل دستی تجهیزات

بررسی وضعیت و نحوه عملکرد تجهیزات

دریافت هشدار

نرم افزار موبایل برای گلخانه هوشمند
نرم افزار رایانه ای سیستم هوشمند گلخانه

نرم افزار کامپیوتری سیستم هوشمند گلخانه

نرم افزار سیستم هوشمند گلخانه به نوعی یک مرکز کنترل جامع است که اطلاعات آب و هوایی و همچنین عملکردتجهیزات گلخانه را نمایش می دهد و برای شما امکان کنترل کامل هر آنچه را که در گلخانه رخ می دهد، فراهم می کند. با این نرم افزار، شما می توانید از هر نقطه ای از دنیاگلخانه خود را پایش و کنترل کنید.

  • مشاهده وضعیت تجهیزات گلخانه
  • امکان ثبت اطلاعات گذشته به منظور انجام تحلیل
  • قابلیت کنترل دستی و خودکار تجهیزات گلخانه هوشمند
  • تغییر تنظیمات عملکرد تمامی تجهیزات گلخانه هوشمند

برنامه تلفن همراه سیستم گلخانه هوشمند

برنامه تلفن همراه سیستم گلخانه هوشمند ساتراپ یک نرم افزار مدیریتی جامع است که به شما امکانمدیریت گلخانه را از هر جایی که هستید و بدون نیاز به اینترنت می دهد. ویژگی منحصر به فرد دیگر این نرم افزار، ارسال پیامک های هشدار و ضروری می باشد.

برنامه تلفن همراه سیستم گلخانه هوشمند

ارزش های سیستم هوشمند گلخانه ساتراپ

;

36 درصد کاهش آفات و بیماری ها در گلخانه هوشمند

:

33 درصد افزایش کیفیت در گلخانه هوشمند

;

23 درصد کاهش مصرف انرژی در کلخانه هوشمند

:

29 درصد افزایش بهره وری در گلخانه هوشمند

افزایش بهره وری در سیستم گلخانه هوشمند